پروفسور محمدباقر منهاج

استاد تمام - دانشگاه امیرکبیر

پروفسور علیرضا امیرتیموری

استاد تمام - دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

پروفسور سهراب کردرستمی 

استاد تمام - دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

دکتر محمدرضا کیوانپور

دانشیار - دانشگاه الزهرا

دکتر بهروز معصومی

 استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دکتر امیرحسین جدیدی نژاد

استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین 

دکتر سید ابولقاسم میرروشندل

استادیار - دانشگاه گیلان


دکتر پیمان بیات
 

استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دکتر مهدی فرخ بخت فومنی
 

استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت

دکتر بهروز معصومی
 

استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

 دکتر داود بهره پور

استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دکتر حامد آگاهی

استادیار -  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

دکتر محمد گودرزی 

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دکتر عباس نعمتی 

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

دکتر مجید شاکری 

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز

دکتر غلامحسین اکباتانی فرد

استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

 دکتر عباس قدیمی

 استادیار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

 دکتر علیرضا سحاب

 استادیار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

دکتر بهنام علیزاده

 استادیار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

 دکتر آرین سلمان پور

استادیار- شرکت توزیع رشت

دکتر علیرضا یمقانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

دکتر محمدرضا یمقانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

دکتر حسن علی اکبرپور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

دکتر حورا فخر موسوی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان


دکتر سارا معتمد
 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت

دکتر اعظم السادات نوربخش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

دکتر راهبه مجتهدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

دکتر محسن فلاح راد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

دکتر مرضیه قویدل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

 دکتر حسین مهدی نیا رودسری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

 دکتر ساجد داداشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش

دکتر فرهاد عابدینی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش

دکتر سمیه رنجکش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش

 دکتر سید حمید هاشمی پور

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش

 ابراهیم عموپور

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش

 دکتر اعظم عندلیب

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دکتر حسین ازگومی 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش

معصومه قاسمی ماه سایه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش

 دکتر آرش صباغی

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

 دکتر رضا محمدی بهرام آبادی

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

دکتر ساناز طالقانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد  قزوین

دکتر سید امیرهادی مینوفام

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 دکتر حمید رضا  یوسفیان 

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

 دکتر سید مهدی فقیه ایمانی

 پژوهشکده علمی و تحقیقاتی اصفهان

 دکتر مجتبی رضوانی

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

دکتر عبداله جعفری چاشمی

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

دکتر مریم تعجبیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر 

دکتر گلناز آقا قزوینی

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد

 دکتر نکیسا توکلی

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان

 دکتر مجید قاسمی

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان

 دکتر الهام عسگری

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت

 دکتر بابک نیک مرد

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد

 دکتر محمد امین ایراندوست

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

 دکتر امیر حسین علوی

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود

 دکتر آرش احمدپور

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

 دکتر ابوالفضل زبردست

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

 دکتر محمد خوشحال رودپشتی

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود

 دکتر محمد جهانی مقدم

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود


دکتر سید رضا میرشفایی
 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش

دکتر فاطمه غلامی
 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش

دکتر مهدی سهرابی
 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش

دکتر فرشاد ثامنی کیوانی
 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش