این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
دسترسی سریع

   


صفحه اصلی > کمیته برگزار کننده
.: کمیته برگزار کننده

پروفسور کریم زارع

ریاست باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

و مشاور ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی

http://bpj.ir/files/content/z1.JPG

دکتر حسین خارا

رئیس همایش

http://forum.bpj.ir/roodsar-ce/files/Content/kazempour.jpg

دکتر فرهاد عابدینی

دبیر همایش

http://forum.bpj.ir/roodsar-ce/files/Content/abedini.jpg

دکتر ساجد زاده داداشی

دبیر علمی گروه کامپیوتر

 http://forum.bpj.ir/roodsar-ce/files/Content/dadashi.jpg

دکتر سمیه رنجکش

دبیر اجرایی - مدیریت پذیرش

 http://forum.bpj.ir/roodsar-ce/files/Content/ranjkesh.jpg

 دکتر سید حمید هاشمی پور

 دبیر علمی گروه برق

 http://forum.bpj.ir/roodsar-ce/files/Content/hashemipoor.jpg 

 دکتر ابراهیم عموپور

 دبیر اجرایی گروه برق

http://forum.bpj.ir/roodsar-ce/files/Content/amoopoor.jpg 

دکتر حسین ازگومی

دبیر اجرایی - مدیریت انفورماتیک

حسین ازگومی کمیته اجرایی

http://forum.bpj.ir/roodsar-ce/files/Content/nikbin.jpg
خانم لیلا نیک بین - مسئول دبیرخانه کنفرانس

http://forum.bpj.ir/roodsar-ce/files/content/babanezhad.jpg
مهندس مهدی بابانژاد

http://forum.bpj.ir/roodsar-ce/files/Content/barisami.jpg
مهندس موسی بریسمی

http://forum.bpj.ir/roodsar-ce/files/Content/jamali.jpg
 خانم جیران جمالی

http://raiau.ac.ir/images/karkonan/ashoori.jpg
مهندس وحید عاشوری

      http://raiau.ac.ir/images/karkonan/sharifzare.jpg      
مهندس محمدرضا شریف زارع