این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
دسترسی سریع

   


اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

نوع پذیرش مقالات(شفاهی و پوستر)

در سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق، مقالات به دو شکل ارائه شفاهی و ارائه پوستر، ارائه خواهند شد. بر این اساس در ادامه مطلب توضیحاتی در رابطه با تفاوت این دو روش ارائه و نحوه تنظیم فایل نهایی مقالات در کنفرانس ارائه شده است.

1- ارائه شفاهی:
شامل مقالات برتر و مرتبط با رسالت­ های اصلی کنفرانس می­ باشد، که توسط داوران به لحاظ محتوا، روش ها و نوآوری حائز رتبه برتر و شفاهی شده است. این مقالات بایستی ضرورتاً در روز و محل برگزاری کنفرانس، طبق زمان تعیین شده بصورت سخنرانی توسط نویسندگان ارائه شوند. گواهی صادرشده برای نویسندگان مقالات شفاهی، از نوع «ارائه شفاهی» خواهد بود. 

  
 
 
2- ارائه پوستر

این مقالات نیز با توجه به موضوع، ساختار مقاله و نظر هیأت داوران، پذیرفته و نوع ارائه آن به شکل «پوستر» تعیین شدهاست. در گواهی این مقالات به «پوستر» اشاره خواهد شد. پوسترها بایستی طبق فرمت تهیه شده و در محل سالنهای جنبی کنفرانس برای شرکت کنندگان به نمایش در آیند. چکیده تمامی مقالات شفاهی و پوستر در CD کنفرانس- درج شده و در پکیج کنفرانس به شرکت کنندگان ارائه می گردد.


بازگشت1395/09/02
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !